Göteborgs Stads information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här berättar vi vad Göteborgs Stad gör, samlar länkar och information om säkerhetsläget, vi tipsar om hur du kan hantera din och andras oro och vart du kan vända dig för att få stöd.

Information for people arriving from Ukraine

On this page you find links to information regarding Russia's invasion of Ukraine from other authorities. Several links contains information in other languages as well, among them Ukranian and Russian.

Information på lätt svenska och med bildstöd

Här finns information på lätt svenska, på lätt svenska med bildstöd samt teckenspråkstolkad information om Rysslands invasion av Ukraina och säkerhetsläget i Sverige och världen.

Så här kan du hjälpa till

Vill du hjälpa flyktingar från Ukraina? Här samlar vi frågor och svar kring detta.

Mottagning av flyktingar från Ukraina

Många av stadens förvaltningar samordnar sig kring ansvaret att ta emot flyktingar från Ukraina. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilken förvaltning som ansvarar för vad.

Hantera oro

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer i världen just nu. Flera myndigheter och organisationer har tagit fram information både om hur du som vuxen kan hantera din egen oro, och hur du kan stötta barn och unga som är oroliga.

Det här gör Göteborgs Stad

Här hittar du information om vad Göteborgs Stad gör med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Information från andra myndigheter

Här hittar du information från andra myndigheter om säkerhetsläget i Sverige och omvärlden samt vad som gäller för personer som kommer till Sverige från Ukraina för att söka skydd från kriget.

Källkritik och IT-säkerhet

Det är alltid viktigt att du är källkritisk och har koll på din IT-säkerhet. Det är än viktigare med tanke på kriget i Ukraina. Här samlar vi tips på hur du kan agera och länkar till mer information.

Krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Aktuellt