Vill du engagera dig?

Det finns många sätt du kan engagera dig på om du vill bidra i samhället.

En möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti. Du kan också engagera dig politiskt, som frivillig/volontär eller inom någon intresseorganisation. 

Frivilliga sociala insatser

Här hittar du information om hur du kan engagera dig på olika sätt som frivillig. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Frivilliga sociala insatser

Engagera dig i föreningslivet

I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra. Gå med i en av Göteborgs alla aktiva föreningar - eller starta en egen. Många föreningar är representerade i de olika råden för samverkan och informationsutbyte mellan civilsamhället och kommunledningen.

Bidrag, stipendier, föreningar

Göteborgs Stad samverkan med civilsamhällets organisationer

Göteborgs Stad har ett djupt och etablerat samarbete med civilsamhället, föreningar och intresseorganisationer. Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer