Påverka i Göteborg

Det finns flera sätt som du kan vara med och påverka din vardag, ditt närområde och hur Göteborg utvecklas.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Genom att rösta i de allmänna valen vart fjärde år, är du med och påverkar vem som blir invald till kommunfullmäktige.

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via Göteborgs Stads webb-TV när mötena pågår. Det går att se och lyssna på mötena i efterhand. Mötena finns också att lyssna på genom direktsändning i Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträden

Läs mer om kommunfullmäktige


Här hittar du beslut och underlag i kommunens arbete

Skicka in ett Göteborgsförslag

Har du en idé om hur vardagslivet i Göteborg kan förbättras? Skicka in ditt förslag och samla röster bland fler som tycker som du. Får ditt förslag 200 röster eller mer skickas förslaget till politikerna i ansvarig nämnd. Du behöver varken ha fyllt 18 eller bo i Göteborg för att lämna ett Göteborgsförslag - alla är välkomna.

Gå till Göteborgsförslaget

Lämna synpunkt

​Har du idéer, klagomål eller beröm gällande servicen som Göteborgs Stad erbjuder kan du lämna in din synpunkt på vår hemsida eller så kontaktar du den verksamhet som frågan gäller. Många verksamheter har olika forum för dig som vill påverka, som till exempel brukarråd eller föräldradialog.

Lämna synpunkt

Kontakta en politiker

Har du en idé eller fråga som du vill diskutera med dem som är med och styr i kommunfullmäktige eller en specifik nämnd, kan du kontakta en politiker.

Medborgardialog och medborgarbudget

Många nämnder och styrelser bjuder in till medborgardialog eller medborgarbudget i samband med specifika projekt för att höra just dina synpunkter eller låta dig vara med och bestämma om en viss fråga. På sidan för stadsutveckling finns det till exempel flera sätt för dig att påverka hur staden utvecklas.

​Mer om hur du kan vara med och påverka i Göteborgs Stad

Hitta fler sätt som du vara delaktig i och påverka utvecklingen i Göteborgs Stad på goteborg.se/paverka