Ta del av beslut och underlag

Du kan ta del av underlag, protokoll och beslut som är viktiga för styrning, ledning och utveckling av Göteborgs Stad och de kommunala verksamheterna.

Allmänna handlingar

Kommunal verksamhet lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänhet och massmedier ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Allmänna handlingar

Handlingar och protokoll

För alla fullmäktige-, nämnd- och styrelsesammanträden i kommunen finns handlingar och protokoll, där du kan läsa om bakgrund och underlag för de olika sammanträdespunkterna och vilka beslut som tagits. Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag:

Sök handlingar och protokoll

Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Dessa kan du hitta i de olika diarierna. I arkiven finns äldre handlingar.

Sök i diarium och arkiv

Anslagstavla

På Göteborgs Stads digitala anslagstavla presenteras anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad och de kommunala samordningsförbunden Göteborgsregionen och Tolkförmedling Väst.

Anslagstavla

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Du är välkommen att sitta med som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan också se sammanträdet via webbsändning eller lyssna på Närradion - direkt eller i efterhand.

Kommunfullmäktige

Politisk ordlista

Vissa ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation kan vara svåra att förstå. Här hittar du förklaringar till några av de vanligaste orden. Hör gärna av dig om du inte hittar det ord du söker.

Politisk ordlista