Olika sätt att påverka

Du som medborgare i Göteborgs Stad har stora möjligheter att påverka och skaffa dig information om vad som är på gång i din stad. Nedan beskrivs vilka sätt det finns att engagera sig som medborgare i Göteborg.

Lämna synpunkter

Hjälp oss att bli bättre! Via Göteborgs Stads synpunktsformulär kan du lämna synpunkter och klagomål på kommunens service.

Lämna ett e-förslag - Göteborgsförslaget

Göteborgsförslaget är till för dig som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Här kan du lämna in ditt eget förslag och även kommentera och rösta på andras förslag. Förslag som får mer än 200 röster under 90 dagar kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.

Så här fungerar Göteborgsförslaget.

Lokal demokrati

Formerna för hur du kan påverka ser olika ut i olika stadsdelar. Invånarpanel, medborgardialog och folkhälsoråd är några exempel. Kontakta din stadsdelsförvaltning för att få veta mer.

Delta i medborgardialog

Göteborgs Stad arbetar med olika typer av dialoger för att utveckla staden och våra verksamheter tillsammans med dem vi är till för. Många dialoger sker inom stadsutveckling men även kring andra frågor lokalt i din stadsdel.

Göteborgs Stad följer Sveriges Kommuner och Landstings definition av medborgardialog, som innebär att de dialoger som är initierade av politiken kallas för just medborgardialoger. Kommunfullmäktige antog 2014 sju principer för hur Göteborgs Stad ska arbeta med medborgardialog:

  1. Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen
  2. Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna
  3. När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda
  4. Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande
  5. Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas
  6. Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas
  7. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet

Kontakta politikerna

I databasen för förtroendevalda kan du själv söka efter politiker i Göteborg. Här har du även möjlighet att kontakta dina lokala politiker i stadsdelsnämnden.

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du är välkommen att följa diskussionerna från åskådarläktaren i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

Du kan också följa kommunfullmäktiges möten via närradion eller se mötena i direktsändning via Göteborgs Stads webb-TV.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll under sommaren och julhelgerna. Mötena annonseras i dagspressen och här på goteborg.se.

Besök stadsdelsnämndernas möten

Stadsdelsnämndernas sammanträden är öppna för allmänheten Du hittar stadsdelsnämnderna genom att klicka på din stadsdelsförvaltning.

Kontakta ungdomsfullmäktige

Genom ungdomsfullmäktige får du som är ung en röst i politiken och kan därigenom påverka stadens utveckling.

Rösta

Vart fjärde år kan du påverka utvecklingen i Göteborg genom att rösta i valet till kommunfullmäktige. Valnämndens kansli sköter all administration och information kring valet.

Lansera ett folkinitiativ

Som invånare har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig. Det kallas för ett folkinitiativ och görs genom en namninsamling. För att begära en folkomröstning måste du samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen. Skicka ditt folkinitiativ till Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, Köpmansgatan 20, 404 82 Göteborg.

Har du frågor om folkinitiativ är du välkommen att kontakta juridiska avdelningen på stadsledningskontoret, telefon 031-365 00 00 eller e-post stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer om folkinitiativ på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.