Göteborgs Stads råd för samverkan

Samverkan mellan föreningar, intresseorganisationer och kommun är viktigt för Göteborgs Stad. Genom de olika råden kopplade till kommunstyrelse och stadsdelsnämnder, samverkar förtroendevalda med representanter från civilsamhället.

Råd finns kopplade både till kommunstyrelse och till enskilda stadsdelsnämnder. Vill du vara med i något av råden behöver du oftast engagera dig i en intresseorganisation eller förening först, eftersom det är genom dessa som representanter väljs till råden. Läs mer i informationen om respektive råd.

Råd kopplade till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Göteborgs Stads HBTQ-råd

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Studentforum

Göteborgs Stads sverigefinska råd

Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Råd i din stadsdel

Stadsdelsnämnderna utser de politiska ledamöterna i råden kopplade till respektive stadsdelsnämnd. Läs mer om råden i din stadsdel under Demokrati i din stadsdel.