Ö-dialogen

Ö-dialogen är ett forum för samtal och informationsutbyte mellan företrädare för befolkningen i södra skärgården och politiker i Göteborgs Stad.

Välkommen att kontakta rådets ordförande om du har tankar och synpunkter kring frågor som rör södra skärgården. Som exempelvis trafikförbindelser till och från Saltholmen, parkeringen på Saltholmen, trafiken i skärgården, vård och omsorg, fritidsfrågor för ungdomar, träffpunkter för äldre, friluftsliv och turism.

Ö-dialogens roll

Ö-dialogen är ett rådgivande forum. Det skapades som ett försök att få en fördjupad dialog kring frågor som rör skärgården. Inga formella beslut kan fattas av Ö-dialogen. Frågor som diskuteras på dessa möten återkopplas till stadsdelens nämnd eller andra nämnder, styrelser för bolag eller myndigheter för eventuella beslut.

Ö-dialogens reglemente

Ledamöter i rådet

Representanter från kommunstyrelsen

 • Blerta Horti (S)
 • Henrik Munck (D)
 • Elisabet Lann (KD)                                                                                                         

Företrädare från öarna

 • John Granqvist, Styrsö
 • Gustaf Asplund, Styrsö
 • Jan Kaaling, Styrsö
 • Karin Sandström, Asperö
 • Thomas Larson, Asperö
 • Ingemar Taube, Asperö
 • Stefan Kihlgren, Brännö
 • Ullakarin Näslund, Brännö
 • Leif Sjöberg, Vrångö
 • Jan Kristensson, Vrångö
 • Anna Palmers, Köpstadsö
 • Marie Sjövall, Donsö
 • Håkan Broberg, Donsö
 • Benny Fhager, Donsö
 • Simon Löfqvist, Styrsö
 • My Ståhl, Brännö
 • Tobias Hansson, Brännö
 • Pia Witting, Köpstadsö

Minnesanteckningar

2020

Minnesanteckningar 2020-12-03

Minnesanteckningar 2020-10-07

Minnesanteckningar 2020-03-10

2019

Minnesanteckningar 2019-10-10

Minnesanteckningar 2019-05-16

Minnesanteckningar 2019-03-28

2018

Minnesanteckningar 2018-10-18

Minnesanteckningar 2018-05-24

Minnesanteckningar 2018-03-08

2017

Minnesanteckningar 2017-12-07

Minnesanteckningar 2017-10-12

Minnesanteckningar 2017-05-04

Minnesanteckningar 2017-03-30

Minnesanteckningar 2017-02-02

2016

Minnesanteckningar 2016-12-01

Minnesanteckningar 2016-10-13

Minnesanteckningar 2016-09-15

Minnesanteckningar 2016-05-12

Minnesanteckningar 2016-03-09

Minnesanteckningar 2016-01-20

Minnesanteckningar 2016-01-11

2015

Minnesanteckningar 2015-11-17

Minnesanteckningar 2015-09-16

Minnesanteckningar 2015-05-18

Minnesanteckningar 2015-04-01

2014

Minnesanteckningar 2014-10-22

Minnesanteckningar 2014-09-24

Presentationer ö-dialogen

2020

2020-12-03 Södra Skärgården befolkningsutveckling SLK

2020-12-03 Riksintresse försvarmakten SBK

20-10-07 Parkering på Saltholmen Parkeringsbolaget 

20-10-07 Styrsö Bratten Trafikkontoret 

20-10-07 Södra skärgården Förskoleförvaltningen

20-10-07 Trafikutveckling Södra skärgården Västtrafik

20-10-07 Uppdrag lokala råd och dialoger  Konsument och medborgarservice

20-03-10 Enskilda vägar - Trafikkontoret

20-03-10 Projekt Södra skärgården - Ellevio

20-03-10 Uppdrag kring lokal demokrati och dialogforum i staden - Konsument och medborgarservice

2019

2019-10-10 Parkering Saltholmen presentation

2019-05-16 Stadsledningskontorets presentation

2019-05-16 Park- och naturförvaltningens presentation

2019-05-16 Trafikkontorets presentation

2019-03-28 Stadsbyggnadskontorets presentation

2019-03-28 Information om Saltholmen

2019-03-28 Styrsökabeln

2018

2018-10-18 Strandstädning oljesaneringsberedskap toaletter 2018

2018-05-24 SSiS Saltholmen parkering

2018-05-24 Presentation Parkeringsbolaget Kundservice och Saltholmen

2018-05-24 Presentation Ny översiktsplan för Göteborg

2018-03-08 Presentation Styrsö samverkansmöte 1 mars

2018-03-08 Presentation Göteborg & Co

2018-03-08 Presentation Förändrade stadsdelar

2018-03-08 Presentation Förstudie Hållbara toalettlösningar

2017

​2017-12-07 Presentation Räddningstjänsten Storgöteborg

2017-12-07 Presentation Flexlinje- och färdtjänsttrafik i Göteborgs landsbygdsområde

2017-10-12 Presentation Vidgade Vyer

2017-10-12 Presentation Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

2017-10-12 Presentation Future Sustainable Archipelago Toilets

2017-05-04 Presentation TPuls

2017-05-04: Presentation Toaletter skärgården Strandstädning

2017-05-04: Presentation Kalvhagen-Styrsö

2017-03-30: Presentation Ö-dialogen

2017-03-30: Presentation TPuls

2017-03-30: Presentation LEADER

2016

2016-12-01: Presentation Parkeringsbolaget

2016-12-01: Presentation TPuls

2016-10-13: Presentation Park- och naturförvaltningen

2016-10-13: Presentation Kretslopp och vatten

2016-09-15: Presentation TPuls

2016-05-12: Presentation Räddningstjänsten

2016-05-12: Presentation Länsstyrelsen

2016-05-12: Presentation Parkeringsbolaget

2016-03-09: Presentation Parkeringsbolaget

2016-03-09: Presentation Styrsöbolaget

2016-01-20: Presentation Leader södra Bohuslän

2016-01-11: Presentation Parkeringsbolaget

2015

2015-11-17: Presentation Göteborgs skärgård

2015-11-17: Presentation T-puss

2015-09-16: Presentation Göteborg & Co

2015-05-18: Offentliga toaletter Park- och naturförvaltningen

2015-05-18: EU-projektet Leader terra et mare