Nämndernas möten

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Många av nämndernas möten är öppna för allmänheten. Mötestiderna hittar du under varje nämnd.

Nämnder