Kontakta politikerna

Har du idéer, frågor eller vill diskutera hur Göteborgs Stad styrs, kan du kontakta de förtroendevalda politikerna i kommunen på olika sätt.

Sök politiker

I förtroendemannaregistret hittar du alla politiker i hela Göteborgs Stad, och information om vilka uppdrag de har. Har du synpunkter på informationen i förtroendemannaregistret kontakta stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Sök politiker

Delta i öppna nämndmöten

Vissa nämnder har öppna nämndsammanträden där du får sitta med som åhörare. En del nämnder har även öppna träffar innan sammanträdet, där du kan träffa politikerna och ställa frågor.

Aktuella nämndsammanträden i kalendarium för Göteborgs Stad

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Du är välkommen att sitta med som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden eller se och lyssna på sammanträdet via webbsändning - direkt eller i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet via Göteborgs närradio 94,9 MHz..

Kommunfullmäktige