Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Det finns många sätt som du kan vara med och påverka din vardag, ditt närområde och hur Göteborg utvecklas.

Var med och påverka din vardag, din stad och ditt närområde! Det finns många sätt som du kan vara med och göra din röst hörd.

Äldreombudsmannen Helena Bjurbäck lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till Äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Vill du vara med och utveckla ditt närområde? De tio stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den nära servicen för dig som invånare. Det gäller bland annat lokal stadsutveckling, kultur, mötesplatser, social omsorg - och hur du kan vara med och påverka i din stadsdel.

Har du idéer, frågor eller vill diskutera hur Göteborgs Stad styrs, kan du kontakta de förtroendevalda politikerna i kommunen på olika sätt.

Du kan ta del av underlag, protokoll och beslut som är viktiga för styrning, ledning och utveckling av Göteborgs Stad och de kommunala verksamheterna.

Samverkan mellan föreningar, intresseorganisationer och kommun är viktigt för Göteborgs Stad. Genom de olika råden kopplade till kommunstyrelse och stadsdelsnämnder, samverkar förtroendevalda med representanter från civilsamhället.

Vi utvecklar samhället tillsammans. Förtroendevalda och tjänstepersoner i Göteborgs Stad behöver därför regelbundet ta del av göteborgarnas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är att bjuda in till medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till.

Medborgarbudget är en möjlighet för dig som invånare att vara med och bestämma hur en viss summa av kommunens budget ska användas.

Det finns många sätt du kan engagera dig på om du vill bidra i samhället.