Äldreombudsman

Äldreombudsmannen Helena Bjurbäck lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till Äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Kanal mellan invånare och politiker

Äldreombudsmannens uppgift är att öka äldres inflytande inom Göteborgs Stads verksamheter. 

Det här kan du få hjälp med:

Lämna synpunkter på kommunens verksamheter och de olika tjänster och miljöer som Göteborgs Stad ansvarar för via telefon, e-post eller post. Få råd och vägledning i vart du kan vända dig med frågor i ett enskilt ärende. Äldreombudsmannen kan inte ändra beslut som en myndighet har fattat.

Så jobbar Äldreombudsmannen:

Samlar in och sprider kunskap, lyfter behov och belyser brister till kommunfullmäktige vartannat år. Äldreombudsmannen är fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning och partipolitiskt obunden. 

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck är placerad på stadsledningskontorets avdelning för utveckling av stadens verksamheter.