Äldreombudsman

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

En kanal mellan invånare och politiker

Äldreombudsmannen arbetar för utvecklingen av en bra stad att leva och åldras i. I det arbetet är din röst viktig.

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck

Helena Bjurbäck,
Göteborgs Stads äldreombudsman.

Du kan påverka

Lämna synpunkter på kommunens verksamheter och de olika tjänster och miljöer som Göteborgs Stad ansvarar för via telefon, e-post eller post. Äldreombudsmannen driver inte enskilda ärenden, men du kan få råd och vägledning till den som är ansvarig för din synpunkt.

Tänk på att inte mejla eller posta känsliga personuppgifter då det kan bli allmän handling. Äldreombudsmannen är oberoende part, partipolitiskt obunden och frikopplad stadens verksamheter.

Så arbetar äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen samlar in och sprider kunskap om levnadsförhållanden och livsvillkor för äldre befolkning. Hon lyfter också behov och belyser brister i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år. Rapporten är ett övergripande kunskapsunderlag som kombineras med göteborgarens egen röst.

Nu finns äldreombudsmannens första rapport till kommunfullmäktige att läsa. Du kan ladda ner den kompletta versionen eller en kortversion som vänder sig direkt till dig som bor i Göteborg.

Filer och dokument