Så kan du påverka

Du som medborgare i Göteborgs Stad har stora möjligheter att påverka och skaffa dig information om vad som är på gång i din stad. Nedan beskrivs vilka sätt det finns att engagera sig som medborgare i Göteborg.