Så kan du påverka

Göteborgs Stad styrs och leds av våra förtroendevalda politiker. Men du kan vara delaktig och påverka på många olika sätt – och din medverkan är viktig. Här hittar du information om hur du kan engagera dig som medborgare i Göteborg.

Påverka i Göteborg

Det finns flera sätt som du kan vara med och påverka din vardag, ditt närområde och hur Göteborg utvecklas.

Ungt inflytande

Var med och påverka din vardag, din stad och ditt närområde! Det finns många sätt som du kan vara med och göra din röst hörd.

Äldreombudsman

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Kontakta politikerna

Har du idéer, frågor eller vill diskutera hur Göteborgs Stad styrs, kan du kontakta de förtroendevalda politikerna i kommunen på olika sätt.

Ta del av beslut och underlag

Du kan ta del av underlag, protokoll och beslut som är viktiga för styrning, ledning och utveckling av Göteborgs Stad och de kommunala verksamheterna.

Nämndernas möten

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Många av nämndernas möten är öppna för allmänheten. Mötestiderna hittar du under varje nämnd.

Göteborgs Stads råd för samverkan

Samverkan mellan föreningar, intresseorganisationer och kommun är viktigt för Göteborgs Stad. Genom de olika råden kopplade till kommunstyrelsen, samverkar förtroendevalda med representanter från civilsamhället.

Medborgardialog

Vi utvecklar samhället tillsammans. Förtroendevalda och tjänstepersoner i Göteborgs Stad behöver därför regelbundet ta del av göteborgarnas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är att bjuda in till medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till.

Vill du engagera dig?

Det finns många sätt du kan engagera dig på om du vill bidra i samhället.

Ö-dialogen

Ö-dialogen är ett rådgivande forum för dialog och informationsutbyte mellan företrädare för befolkningen i södra skärgården och politiker i Göteborgs Stad.

Val och folkomröstningar i Göteborg

På sidan Val och folkomröstningar i Göteborg, under Kommun och politik, kan du läsa mer om årets val och tidigare års val och folkomröstningar. Du kan också att läsa om hur du kan använda din röst eller lanserar ett folkinitiativ.