Sök styrande dokument i Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring styrande dokument?

Telefonnummer
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031-368 01 82
Besöksadress
Gustaf Adolfs Torg 4a
Besökstider
mån-fre 8-16.30
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta