Plan- och byggprojekt

Här kan du hålla dig uppdaterad kring byggprojekt, detaljplaner och markanvisningar i Göteborg.

Till Plan- och byggprojekt under Byggande, lantmäteri och planarbete