Planer och styrdokument

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du läsa om Göteborgs Stads översiktsplaner, stadsutvecklingsprojekt och byggprojekt. Här hittar du även kommunens regler och riktlinjer, policys och program.

Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Göteborgs Stads styrande dokument ger organisationen förutsättningar för att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.