Styrande dokument

Kommunen har många olika typer av styrande dokument. Här kan du ta del av allt från taxor, avgifter och lokala föreskrifter till program, planer, regler och riktlinjer. För dig som särskilt vill ta del av styrningen inom stadsutveckling gå in via rubriken ”Till plan- och byggprojekt.

Styrande dokument i Göteborgs Stad

Här hittar du Göteborgs Stads styrande dokument. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Till Plan- och byggprojekt

Här kan du hålla dig uppdaterad kring byggprojekt, detaljplaner och markanvisningar i Göteborg.