Nationell kvalitetsuppföljning

Här kan du ta del av mätningar och uppföljning som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs stad.

Informationen baseras på enkätundersökningar, verksamheternas rapportering till myndigheter och på offentlig statistik.

Klicka på den verksamhet du är intresserad av så kommer du till olika myndigheters jämförelsetjänster.

Förskola, grundskola och gymnasier

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

På Skolverkets webbsida om statistik kan du ta del av statistik för alla olika skolformer som förskolor, grundskolor, vuxenutbildning. Du kan studera en enskild skola eller jämföra skolor inom en kommun eller över hela landet.

Hemtjänst och äldreboenden

Med Socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du söka och jämföra kvaliteten på hemtjänstverksamheter och boenden i Göteborg och i Sverige.