Nationell kvalitetsuppföljning

Här kan du ta del av mätningar och uppföljning som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs stad.

Informationen baseras på enkätundersökningar, verksamheternas rapportering till myndigheter och på offentlig statistik.

Klicka på den verksamhet du är intresserad av så kommer du till olika myndigheters jämförelsetjänster.

Förskola, grundskola och gymnasier

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

På Skolverkets webbsida om statistik kan du ta del av statistik för alla olika skolformer som förskolor, grundskolor, vuxenutbildning. Du kan studera en enskild skola eller jämföra skolor inom en kommun eller över hela landet.

Socialtjänst och hälso- och sjukvård

Med hjälp av Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan du söka uppgifter om kvalitet i de flesta av kommunens verksamheter inom de sociala området och hälso- och sjukvård.