Enkätundersökningar

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill vi i Göteborgs Stad förbättra våra verksamheter.

Som göteborgarna har du möjligheten att regelbundet tycka till om service och kvalitet inom ett flertal verksamheter, till exempel förskola och hemtjänst. Både verksamheter inom kommunal och privat regi ingår i undersökningarna. Enkäterna ger värdefull information och möjlighet att utveckla verksamheterna.

Här kan du ta del av resultaten från våra enkätundersökningar