Brukarrevisionens rapporter

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos aktivitetshus.

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos boendestöd.

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisionerna hos boenden inom Boendeverksamheten vid Social resursförvaltning.

Här kan du läsa rapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos dagliga verksamheter.

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner av personlig assistans.

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer för brukarrevisionerna hos stöd- och serviceboenden.

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner inom övriga områden.