Brukarrevisionens rapporter

Aktivitetshus

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos aktivitetshus.

Boendestöd

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos boendestöd.

Boendeverksamheten

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisionerna hos boenden inom Boendeverksamheten vid förvaltningen för funktionsstöd.

Daglig verksamhet

Här kan du läsa rapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos dagliga verksamheter.

Personlig assistans

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner av personlig assistans.

Stöd- och serviceboenden

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer för brukarrevisionerna hos stöd- och serviceboenden.

Övriga områden

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner inom övriga områden.