Brukarrevisionens rapporter

Boendeverksamheten

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer från brukarrevisionerna hos boenden inom Boendeverksamheten vid förvaltningen för funktionsstöd.

Daglig verksamhet

Här kan du läsa rapporterna som PDF-filer från brukarrevisioner hos dagliga verksamheter.

Stöd- och serviceboenden

Här kan du läsa granskningsrapporterna som PDF-filer för brukarrevisionerna hos stöd- och serviceboenden.