Brukarrevisionens rapporter

Boendeverksamheten

Här kan du läsa de senaste årens rapporter från brukarrevisioner inom Boendeverksamheten, socialförvaltningen Sydväst.

Daglig verksamhet

Här kan du läsa rapporter från brukarrevisioner inom daglig verksamhet. Kontakta samordnaren om du vill läsa äldre rapporter eller har frågor.

Stöd- och serviceboenden

Här kan du läsa rapporter för brukarrevisioner inom bostad med särskild service.