Om brukarrevision

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.

Brukarrevision inom förvaltningen för funktionsstöd

Genom att brukare intervjuar andra brukare, kan vi i staden få reda på vad de vi är till för tycker om verksamheten. Modellen används inom förvaltningen för funktionsstöd, exempelvis inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Brukarrevisionen är ett komplement till andra metoder för att ta reda på vad brukarna tycker om verksamheten. 

Brukarnas perspektiv

Brukarperspektivet når vi på två sätt, dels genom att brukare utför revisionen och dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande, delaktighet och bemötande. På så sätt tar vi till vara på den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har.

Brukarrevision leder till utveckling

Brukarrevision innebär att brukarna får en möjlighet att föra fram sina synpunkter. Modellen leder till att de som intervjuar och de som blir intervjuade lär sig mycket. Verksamheterna får reda på vad de gör bra och vad som behöver förbättras och de får också en möjlighet att jämföra sig med varandra.

Resultaten av revisionen samlas i en rapport

Resultatet av brukarrevisionen redovisas i en rapport. I rapporten skriver revisionsgruppen om hur den besökta verksamheten fungerar. Det handlar om inflytande, delaktighet och bemötande och vad som är bra och vad som kan göras bättre. Brukarrevisionsens rapporter för senaste åren finns samlade här
Kontakta samordnaren om du vill ta del av äldre rapporter.