Kvalitetsutveckling

Målet för alla verksamheter i Göteborgs Stad är att ge god service till dig som lever, verkar i och besöker staden. För att försäkra oss om att vi håller hög kvalitet på våra tjänster, arbetar Göteborgs Stad kontinuerligt med att förbättra arbetssätt och utveckla organisationen.

Här kan du se och jämföra kommunal samhällsservice i Göteborg. Både kommunala och fristående utförare finns med.

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill vi i Göteborgs Stad förbättra våra verksamheter.

Här kan du ta del av mätningar och uppföljning som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs stad.