Kvalitetsutveckling

Målet för alla verksamheter i Göteborgs Stad är att ge god service till dig som lever, verkar i och besöker staden. För att försäkra oss om att vi håller hög kvalitet på våra tjänster, arbetar Göteborgs Stad kontinuerligt med att förbättra arbetssätt och utveckla organisationen.

Enkätundersökningar

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill vi i Göteborgs Stad förbättra våra verksamheter.

Nationell kvalitetsuppföljning

Här kan du ta del av mätningar och uppföljning som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs stad.