Göteborgs Stads digitala utveckling

Göteborgs Stad satsar på digitalisering som ett sätt att utveckla service och bidra till en hållbar stad som är öppen för världen.

Enklare vardag

Göteborgs Stads digitala service ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är ett förstahandsval för dig när du är i kontakt med staden.

Genom digitala tjänster och service vill vi bidra till att

  • förenkla din vardag
  • bli en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • skapa högre kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.

Göteborgs Stads digitala tjänster

Digitalisering stärker Göteborg

Göteborgs Stad arbetar aktivt med digitalisering inom flera områden, bland annat inom utbildningsområdet, inom vård och omsorg, stadsutveckling, demokrati och miljö. Det pågår även arbete med att revidera bredbandsstrategin för Göteborg. Det pågår även arbete med en innovationsplattform och verksamhetsplaner för att effektivare dra nytta av digitaliseringen. Vi använder digitaliseringen för att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samtidigt som stadens hållbara utveckling säkras.

Göteborgs Stads program för e-samhälle

Göteborgs Stads program för e-samhälle är ett resultat av en vilja att ta ett samlat grepp kring den digitala utvecklingen. Med program för e-samhälle får Göteborgs Stad en gemensam målsättning att uppfattas som en enkel, öppen och effektiv kommun, dit det är naturligt att vända sig via digitala kanaler. Programmet utgår från Sveriges Kommuner och Landstings strategi för eSamhället (SKL 2011). Strategin grundar sig i nationella och internationella beslut. 2011 antog regeringen en digital agenda för Sverige och föreslog ett nytt mål för IT-politiken: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Program för e-samhälle

Kontakt

Dan Folkesson, digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad
E-post: dan.folkesson@intraservice.goteborg.se