Rådhuset

Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg är Göteborgs stadshus och där sitter den politiska ledningen. Rådhuset har byggts om och renoverats varsamt för att behålla sin speciella karaktär. Ombyggnaden av Rådhuset har rönt stort intresse långt utanför Göteborg.

Om Rådhuset

Den gamla delen av Rådhuset är från 1672 och ritad av arkitekten Nikodemus Tessin den äldre. Huset har byggts om och till flera gånger. Den mest kända och omtalade delen av Rådhuset är från 1937 och ritad av arkitekten Erik Gunnar Asplund. Asplunds tillbyggnad är ett exempel på funktionalism (arkitekturstil från 1920- och 30-talet) med internationell ryktbarhet.

Renoveringen har utförts med stor varsamhet, då det både handlat om att bevara och samtidigt anpassa huset till den nya verksamheten och för att uppnå dagens krav på tillgänglighet. Vissa delar har återställts, medan det har varit möjligt att göra nya rum av andra. Rådhuset är byggnadsminnesförklarat och mycket arbete har lagts ner på att försöka hitta lösningar som stämmer överens med Asplunds intentioner.

Sedan mars 2014 används Rådhuset som kontor och mötesplats för den politiska ledningen i Göteborg.

Rådhuset ligger vid Gustaf Adolfs Torg 1.

Guidade visningar hösten 2019

Eftersom det finns ett stort intresse både bland göteborgare, besökare och inte minst arkitekturintresserade att besöka Rådhuset, arrangerar Göteborgs Stad guidade visningar.
Asplunds tillbyggnad har ett stort värde både historiskt och arkitektoniskt och räknas som ett utmärkt exempel på funktionalism.

I samarbete med Historieverket arrangerar Higab, som är ett av Göteborgs Stads bolag, visningar av Rådhuset.

Dagar

Tisdagar kl 10 och torsdagar kl 17. Den sista torsdagen varje månad hålls även en guidad tur på engelska kl 15.

Visningarna är cirka 50 minuter långa.

Priser

Vuxen: 140 kr

Student samt barn över 12 år: 80 kr.

Information och biljetter

Information om visningarna och länk till biljetter finns på historieverket.se

Läs mer om Rådhuset

Det kommunala bolaget Higab förvaltar Rådhuset och stadsledningskontoret är hyresgäst.

Du kan läsa mer om Rådhuset på Higabs webbsida