Så jobbar vi med öppna data i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information. Vi vill göra den datan tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen, bygg en app, skapa en hemsida, gör en analys.

I Göteborgs Stad jobbar vi mycket med att göra den data vi har tillgänglig för alla. Genom att göra det kan både stadens förvaltningar och bolag precis som privata företag, organisationer och privatpersoner skapa service och nytta för alla i Göteborg.

Här kan du hämta öppen data från Göteborgs stad

Öppen data från Göteborgs Stad

Öppna data - exempel från Göteborgs Stad

Leverantörsfaktura

För att öka transparensen kring hur staden använder skattemedel i sin verksamhet publicerar vi månadsvis alla leverantörsfakturor så att till exempel journalister och andra intresserade själva smidigt kan söka information om vilka leverantörer som sålt vad till staden.

Bild som visualiserar fakturor som betalts av Göteborgs Stad under januari 2019 till april 2020

Bildförklaring

Bilden visar ett stapeldiagram över fakturor som betalats av Göteborgs Stad under januari 2019 till april 2020. Totalt har staden betalat över 30 miljarder kronor till drygt 12 000 leverantörer, fördelat på 1,6 miljoner fakturor, under den perioden.

Stadsutveckling med hjälp av Minecraft

Göteborgs stad har, för att engagera fler i stadsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågor, lagt ut öppna data för hela staden. Du kan ladda ned Minecraft-anpassade datamängder, stadsdel för stadsdel, och använda dem som mallar i spelet.

Ungdomar i Bergsjön har fått tycka till om sitt närområde med hjälp av Minecraft

Bilden visar hamnen och byggnaden ”Läppstiftet“ i Göteborg i Minecraft.Bildförklaring

Lekplatsappen

Göteborgs Stad har samlat 180 lekplatser i appen Lekplatsen, för att göra det enklare att hitta lekplatser i staden. I appen finns lekplatserna på karta och det går även att söka på lekredskap. Appen använder öppna data från Göteborgs Stad.

 Lakplatsappen syns i en smartphone

Badplatsappen

Appen Badplatsen visar Göteborgs kommunala badplatser och simhallar. Hitta närmaste bad via karta, spara favoriter och koppling till lokaltrafiken. Sök badplats och få information om tillgänglighet och annat, samt felanmälan. Sommartid rapporteras även badtemperaturer på utomhusbad.Badplatsappen syns i en smartphone

Öppna data - för dig som vill veta mer

Vill du veta mer om öppna data? Här finns länkar till några av Naturvårdverkets filmer på youtube om ämnet:

Dessa filmer är skapade av Naturvårdsverket med Creative Commons-licens, vilket innebär att återanvändning är tillåten.