Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Kort kommunfakta

Här finns kort information om Göteborg, befolkning, statistik, historia med mera.

Stadsområden och mellanområden

I samband med att stadsdelsförvaltningarna togs bort vid årsskiftet 2020/2021 och ersattes av fackförvaltningar, skapades en regional indelning i stadsområden. Stadsområdena är fyra till antalet.

Statistik och analys

Här hittar du statistik som beskriver Göteborgsbefolkningens sammansättning och utveckling för staden som helhet samt för delområden. Du kan välja att själv hämta statistik eller ladda ner något av våra färdiga områdesfaktablad, Göteborgsbladet är det mest kända. Dessutom finns detaljerade kartor för stadens delområden, samt information om stadens administrativa områdesindelning.

Rådhuset

Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg är Göteborgs stadshus och där sitter den politiska ledningen. Rådhuset har byggts om och renoverats varsamt för att behålla sin speciella karaktär. Ombyggnaden av Rådhuset har rönt stort intresse långt utanför Göteborg.

Göteborgs Stads webb-TV

Göteborgs Stad arbetar med direktsänd webb-TV. Det går också bra att se och lyssna på sändningarna i efterhand.

Namnsättning av gator

Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft namn som har utgått, till exempel Smultrongatan och Småskolegatan? Nuvarande register innehåller över 7500 namn.

Vårt Göteborg

Vårt Göteborg är namnet på Göteborg Stads egen nättidning. Varje vardag publiceras information och nyheter om och från Göteborgs Stad. Du kan prenumerera på nättidningen och även följa den på Facebook och Twitter.

Göteborgs Stads förtjänsttecken

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas ut varje år till personer som gjort betydande insatser för Göteborg. Förtjänsttecknet består av ett märke och en Poseidonstatyett.

Göteborgs Stads pris till vardagshjältar

Göteborgs Stad delar varje år ut pris till en eller flera personer som genom civilkurage, personligt mod och medmänsklighet gjort en insats utöver det vanliga.

Göteborgspriset för hållbar utveckling

Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling.