Kort kommunfakta

Här finns kort information om Göteborg, befolkning, statistik, historia med mera.

Sveriges näst största stad

Göteborg är Sveriges näst största stad med 580 000 invånare. Fram till år 2030 förväntas folkmängden i staden stiga till 660 000 personer. Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på drygt 70 000 personer. 27 procent av göteborgarna är utrikesfödda.

De internationella influenserna märks också tydligt på stadens och regionens näringsliv. Flera stora företag i Göteborg ägs av internationella aktörer och här finns flera lokala företag som är världsledande inom sina branscher. Staden har en inflyttning från hela världen och mångfalden hos invånarna är större än någonsin.

På sidan statistik Göteborg hittar du mer detaljerad information om Göteborgs folkmängd.

En stad i förändring

Just nu växer Göteborg kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för 700 000 göteborgare år 2035. Det är nästan 120 000 fler än idag. Det betyder också att Göteborg förändras. Det byggs nya hus och på mark som tidigare varit gammal industrimark växer nya bostadsområden och stadsdelar upp. Nya vägar, broar, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik ska göra det lättare att ta sig fram i staden, både för privatpersoner och näringsliv.

Göteborg ska gå från att vara en stor småstad till att vara en grön och nära storstad. På de gamla varvsområdena har idag skapats helt nya stadsdelar som är uppbyggda runt de gamla varvs- och industribyggnaderna på platser som Eriksberg, Sannegårdshamnen och på Lindholmen.

På sidan stadsutveckling.goteborg.se kan du läsa mer om aktuella byggprojekt.

Historia

Göteborg är en stad som alltid varit ”öppen för världen”. Genom hela vår historia har vi välkomnat människor och influenser utifrån, och staden har genom tiderna utvecklats med idéer och kunskap från hela världen.

​​Göteborg började anläggas 1619 på initiativ av Gustaf II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Staden byggdes och organiserades av holländare och tyskar och utvecklades under 1700-talet till en blomstrande sjöfarts- och handelsstad, bland annat genom Svenska Ostindiska Companiet. Det första skeppet seglade från Göteborgs Hamn 1732 och det sista anlöpte 1806.

​Industristaden utvecklades sedan under 1800- och 1900-talet med teknik och kompetens från England och Skottland, och ekonomin expanderade genom arbetskraftsinvandring från bland annat Italien, Grekland, forna Jugoslavien och Finland.​

Under andra halvan av 1900-talet slog varvskrisen hårt mot Göteborg. Från att ha varit en av de största arbetsgivarna, avvecklades varven successivt.

Idag har Göteborg gått från industri- till innovationsstad med flera multinationella företag. Avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, politik och akademi, ger hög kompetens och utrymme för innovation, forskning och utveckling.

Läs mer om Göteborgs historia

Hamnstad

Göteborgs geografiska läge är utmärkt för att nå hela Östersjöregionen, alla delar av Skandinavien samt Nordsjön/Atlanten. Göteborg har en stark industri och ett stort och varierat näringsliv. I Göteborg finns Skandinaviens största hamn. Mellan tio och femton procent av godset som passerar genom Göteborgs Hamn kommer från ett land utanför Europa och ska till ett annat nordiskt land än Sverige. 

Universitetsstad

Göteborg har två universitet och cirka 60 000 studenter, varav många internationella. Göteborg har också tre science parks. De ägs tillsammans av samhälle, akademi och näringsliv och är en brygga mellan forskning och tillverkning samt spännande innovations- och entreprenörsmiljöer.

Studera i Göteborg, Studentum

Evenemangsstad

Göteborg är känd för stora evenemang inom idrott, nöje och kultur. Liseberg, Svenska Mässan, Scandinavium, Ullevi, Universeum och Världskulturmuseet lockar tillsammans över 6 miljoner besök varje år. Det finns också ett stort utbud av museer, teatrar, shopping, restauranger och hotell. 
 
Några återkommande evenemang varje år är Göteborgsvarvet – världens största halvmaratonlopp, Vetenskapsfestivalen – Sveriges största kunskapsfest, Gothia Cup i fotboll, med 40 000 ungdomsdeltagare från 75 länder; musikfestivalen Way out West, Hammarkullekarnevalen, en festival med musik, mat och människor som lockar flera tiotusentals besökare varje år, HBTQ-festivalen West Pride, Göteborgs Dans- och teaterfestival, och Kulturkalaset, en av Skandinaviens största kulturfestivaler.

Natur och fritid

I Göteborg är naturen väldigt varierad och det finns något för alla. Kust, skog, berg eller sjö, samt unika dalgångar och böljande åkerlandskap.

Det finns många parker för naturupplevelser i Göteborg. Exempel på parker är Trädgårdsföreningen som ligger mitt i Göteborg med sin magnifika samling av rosor, Slottsskogen, en av Göteborgs äldsta och mest populära parker och Botaniska trädgården, en av Europas största i sitt slag med en stor samling växtarter.

Här finns mer information om parker och lekplatser

I Göteborg kan den badsugna välja mellan små stränder vid skogssjöar eller salta havsbad. Det finns också flera strövområden och vandringsleder.

Här finns mer information om friluftsliv, natur och bad

År 2021 fyller Göteborg 400 år

Göteborgs Stad har bestämt sig för att använda 400-årsjubileet för att utveckla Göteborg till en ännu bättre stad att leva i, att verka i och att besöka. Sedan 2009 har man därför arbetat tillsammans med göteborgare, förvaltningar, näringsliv, organisationer och föreningar med målsättningen att jubileet ska vara mer än ett firande. Det ska vara en motor och kraft för att verka för social hållbarhet, demokratisering, ungas villkor, smartare kollektivtrafik, fler bostäder, tillgänglig kultur och mycket mer.

Här kan du läsa mer om Göteborg 400 år