Stadsvapnets historia

Göteborgs Stad en enhetlig grafisk profil som beslutats av kommunfullmäktige. Den bygger på stadsvapnet Göteborg fick när staden grundlades på 1600-talet.

Stadsvapnet skulle skydda mot danskarna

Göteborgs vapen är enastående i sitt slag. Det består av element från det stora riksvapnet. Det ena elementet är "Göta Lejon", riks- eller folkungalejonet, fast försett med ett draget svärd. Det andra elementet är att lejonet bär "Svea Rikes" sköld.

Symboliken i det ligger förstås i att det göteborgska lejonet skulle skydda Sverige mot danskarna som hade förstört alla andra städer som tidigare byggts vid Göta älvs mynning. Göteborg skulle bli en ointaglig fästning, rikets värn i väster, till skydd mot både Halland och Bohuslän som vid den tiden tillhörde Danmark.

Lejonet är heraldikens mest använda symbol. Lejonet står för kraft och smidighet. Det är djurens konung. Lejonet tillskrivs egenskaper som utmärker det framför alla andra djur.

Blått står för trofasthet

Göteborgs vapen bär färgerna blått, silver-vitt och guld-gult. Färgerna är valda för att förstärka djursymbolens betydelse.

Blått står för trofasthet och beständighet.
Silver-vitt står för oskuld, renhet, visdom, kyskhet och glädje.
Guld-gult står för förstånd, anseende, dygd och höghet.

Den kluvna svansen kommer från renässansen

Att lejonet i stadsvapnet har en kluven svans och en dubbel man är några av de karaktäristiska resterna av lejonets ursprungliga renässansutseende. De heraldiska djuren under renässansen smyckades gärna med yviga lockar och många hårtofsar, vilket ofta ger djuren ett mer levande intryck än den stramhet som till exempel göteborgslejonet utmärks av idag.