Om Göteborgs historia

På Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg står Gustaf II Adolf staty och pekar ner från sin upphöjda position. Enligt myten ska han ha sagt ”Här ska staden ligga” när han grundade dagens Göteborg, som fick sina stadsprivilegier 1621.

Men historien börjar långt tidigare. Lödöse, fyra mil uppåt Göta Älv, kan ses som Göteborgs medeltida föregångare. Den var en av det medeltida Sveriges viktigaste stadsbildningar.

Lödöse låg dock för långt från Göta älvs mynning – Sveriges port mot väster – och därför anlades en ny stad, Nya Lödöse, på 1400-talet. Staden byggdes vid Säveåns utlopp, där Gamlestaden ligger idag. På 1300-talet byggdes också Gamla Älvsborgs fästning vid Klippan i nuvarande stadsdelen Majorna-Linné. Två gånger erövrades fästningen av danskarna, 1563 och 1612. Svenskarna tvingades betala enorma lösensummor – Älvsborgs lösen – för att få tillbaka fästningen.

1600-talet

I början av 1600-talet anlades så en stad med namnet Göteborg på Norra Älvstranden, alldeles öster om Älvsborgsbrons norra fäste av Karl IX, far till Gustav II Adolf. Den förstördes av danskarna i kriget 1611. En kyrkoruin och en del andra lämningar finns kvar.

När sedan Gustav II Adolf började uppbyggnaden av dagens Göteborg valde han att lägga staden vid Utrella, dagens Otterhällan.

1700-talet

På 1700-talet blev Göteborg ett viktigt centrum i norra Europa. Vid 1700-talets mitt hade staden över 10 000 invånare. Rika sillfångster gjorde Göteborg till landets största fiskestad.

Svenska Ostindiska Kompaniet grundades år 1731 och blev Sveriges första internationella handelsföretag. Göteborg blev då centrum i Europa för handel med produkter från Kina och Fjärran Östern som till exempel te, porslin, kryddor och siden.

1800-talet

Under denna tid grundades flera mekaniska verkstäder, Göteborgs Mekaniska Verkstad, AB Lindholmens Varv och Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB, vilka kom att utvecklas till tre av Sveriges största varv. År 2014 meddelade ägaren till det enda kvarvarande varvet, Götaverken Cityvarvet, att verksamheten skulle läggas ned. I maj 2015 lämnade de sista anställda varvet efter att inventarierna auktionerats ut. En epok i Göteborgs industrihistoria var därmed till ända.

1900-talet

Sjöfarten har sedan grundandet varit Göteborgs nerv. Vid 1900-talets början hade Göteborg blivit Skandinaviens viktigaste exporthamn, rederierna hade vuxit sig stora och skeppsvarven dominerade industrin. Senare kom Volvo och SKF.

Den stora dominansen av tung verkstadsindustri gjorde att Göteborg drabbades extra hårt av 1970-talets varvskris. De stora skeppsvarven, Götaverken, Lindholmen och Eriksberg försvann nästan helt ur stadens näringsliv.

Istället växte miljöteknik och it starkt. Volvo och SKF har fortsatt att vara några av stadens viktigaste inkomstkällor.

Dagens Göteborg

Idag är Göteborgs en innovationsstad där många teknikföretag etablerar sig. Det har skapats helt nya stadsdelar i områdena där de gamla varven låg. Många av de gamla varvs- och industribyggnaderna har bevarats och byggts om. Med sikte mot Göteborgs 400-årsjubileum 2021 pågår det många olika stadsutvecklingsprojekt på flera olika platser i staden.

Mer information om Göteborgs historia hittar du på goteborg.com