Grafisk profil

I Göteborgs Stad har vi en gemensam grafisk profil för att du som invånare enkelt ska kunna se att kommunen är avsändare. När du ser vapenskölden tillsammans med texten Göteborgs Stad ska du veta att verksamheten tillhör kommunen och att informationen också kommer från oss.

Göteborgs Stads logotyp

När du kommer i kontakt med Göteborgs Stad ska det vara tydligt att informationen kommer från just kommunen. Därför ska stadens logotyp alltid finnas med.

Grafisk profil för Göteborgs Stad