Grafisk profil och kommunikationspolicy

Grafisk profil

I Göteborgs Stad har vi en gemensam grafisk profil för att du som invånare enkelt ska kunna se att kommunen är avsändare. När du ser vapenskölden tillsammans med texten Göteborgs Stad ska du veta att verksamheten tillhör kommunen och att informationen också kommer från oss.

Göteborgs Stads policy för kommunikation

Göteborgs Stads policy för kommunikation är ett styrande dokument som beskriver hur staden ska kommunicera, med vilka och varför. Göteborgs Stads kommunikation ska bidra till att förverkliga fattade beslut samt stödja verksamhetsmål och budget.

Pressbildarkiv

Media har tillgång till Göteborgs Stads pressbildarkiv.