Göteborgs Stads webb-TV

Göteborgs Stad arbetar med direktsänd webb-TV. Det går också bra att se och lyssna på sändningarna i efterhand.

Återkommande direktsändningar

Du kan se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Göteborgs Stads webb-TV-sändningar är Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.