Göteborgs Stads pris till vardagshjältar

Göteborgs Stad delar varje år ut pris till en eller flera personer som genom civilkurage, personligt mod och medmänsklighet gjort en insats utöver det vanliga.

Tanken med priset Vardagshjältar är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en insats utöver det vanliga, någon som till exempel modigt ingripit för att hjälpa eller rädda en annan människa. Det kan också vara en person som mer långsiktigt i vardagen arbetat för att uppnå syftena med utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut varje år till en eller högst tre kommunmedborgare.

Pristagare 2019

Följande personer får ta emot priset Vardagshjältar 2019.

Prismotiveringarna:

Matilda Brinck-Larsen

En eldsjäl som engagerar sig för sina medmänniskor. Frivilligorganisationen Agape har under Matildas ledning hjälpt och stöttat många av de som inte har haft någon familj i Sverige. Sett till att de haft tak över huvudet, kläder på kroppen och mat i magen samt försökt få unga människor att fatta kloka beslut för sig själv och sin framtid. Matilda startade Sandarna Lag C år 2013, ett fotbollslag för ensamkommande ungdomar med fokus på samhörighet och glädje. Där får ungdomarna en meningsfull fritid och försök till fostran, något hon fortfarande är huvudansvarig för.

Christer Melvinsson

En sann eldsjäl som har ett stort engagemang för sina medmänniskor. Han har arbetat som områdespolis i Torslanda under många år där han på ett finurligt sätt löst både förebyggande insatser som befintlig brottslighet och gjort stor skillnad för unga göteborgare. En modig och välkänd förebild samt hyllad av föräldrar. Christer når fram till de kriminella och de unga som hamnat i fel kretsar. Tillsammans med medborgarna vill Christer göra Göteborg till en säker och trygg stad utan att visa på egen hjälteinsats. Genom sitt engagemang är Christer en sann vardagshjälte som har sina medmänniskors väl i fokus.

Prisutdelning 29 november 2019

Priset delas ut på premiären av Sjungande Granen den 29 november kl 17.45, vid Karl IX:s ryttarstaty på Kungsportsplatsen.

Läs mer om pristagarna 2019 i nättidningen Vårt Göteborg

Tidigare pristagare

Vardagshjältar 2018:

Pontus Berger
Emma Ivarsson
Eva-Britt Luvö

Läs mer om pristagarna 2018 i nättidningen Vårt Göteborg

Vardagshjältar 2017:

Ann-Christine Thunman
Elisabeth Anderton

Läs mer om pristagarna 2019 i nättidningen Vårt Göteborg

Om utmärkelsen Vardagshjältar

Priset Vardagshjältar syftar till att motverka utanförskap, främlingsfientlighet och våld och i stället främja mänskliga rättigheter, civilkurage, personligt mod, integration, medmänsklighet, solidaritet och en tryggare stad. Tanken är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en god gärning utöver det vanliga.

Mottagarna av priset Vardagshjältar utses av en priskommitté som består av kommunfullmäktiges presidium, Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet och Social ekonomi.

Vill du nominera en person?

Gör så här

  1. Skriv en utförlig motivering till varför just din kandidat bör få utmärkelsen
  2. Anmäl din kandidat till Vardagshjältar via e-post till vardagshjaltar@stadshuset.goteborg.se