Göteborgs Stads pris till vardagshjältar

Göteborgs Stad delar varje år ut pris till en eller flera personer som genom civilkurage, personligt mod och medmänsklighet gjort en insats utöver det vanliga.

Tanken med priset Vardagshjältar är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en insats utöver det vanliga, någon som till exempel modigt ingripit för att hjälpa eller rädda en annan människa. Det kan också vara en person som mer långsiktigt i vardagen arbetat för att uppnå syftena med utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut varje år till en eller högst tre kommunmedborgare.

Ingen utmärkelse 2020

Under rådande omständigheter med covid-19 och ökad smittspridning, har priskommittén beslutat att skjuta på utmärkelsen Vardagshjältar till 2021.

Tidigare pristagare

Vardagshjälptar 2019

Matilda Brinck-Larsen
Christer Melvinsson

Läs mer om pristagarna 2019 i nättidningen Vårt Göteborg

Vardagshjältar 2018

Pontus Berger
Emma Ivarsson
Eva-Britt Luvö

Läs mer om pristagarna 2018 i nättidningen Vårt Göteborg

Vardagshjältar 2017

Ann-Christine Thunman
Elisabeth Anderton

Läs mer om pristagarna 2017 i nättidningen Vårt Göteborg

Om utmärkelsen Vardagshjältar

Priset Vardagshjältar syftar till att motverka utanförskap, främlingsfientlighet och våld och i stället främja mänskliga rättigheter, civilkurage, personligt mod, integration, medmänsklighet, solidaritet och en tryggare stad. Tanken är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en god gärning utöver det vanliga.

Mottagarna av priset Vardagshjältar utses av en priskommitté som består av kommunfullmäktiges presidium, Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet och Social ekonomi.

Vill du nominera en person?

Gör så här

  1. Skriv en utförlig motivering till varför just din kandidat bör få utmärkelsen
  2. Anmäl din kandidat till Vardagshjältar via e-post till vardagshjaltar@stadshuset.goteborg.se