Göteborgs Stads pris till vardagshjältar

Göteborgs Stad delar varje år ut pris till en eller flera personer som genom civilkurage, personligt mod och medmänsklighet gjort en insats utöver det vanliga.

Tanken med priset Vardagshjältar är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en insats utöver det vanliga, någon som till exempel modigt ingripit för att hjälpa eller rädda en annan människa. Det kan också vara en person som mer långsiktigt i vardagen arbetat för att uppnå syftena med utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut varje år till en eller högst tre kommunmedborgare.

Vardagsjältar 2021

Emelie Andersson och Adam Youssef  är två eldsjälar som engagerat sig i sina medmänniskor och gjort goda gärningar utöver det vanliga. De belönas därför med Göteborgs Stads utmärkelse Vardagshjälte 2021.

Vardagshjältarna utses av kommunfullmäktiges priskommitté och priset består av ett diplom. Årets två Vardagshjältar tar emot sina pris på Börsen den 9 december.

Emelie Andersson

Emelie Andersson är en eldsjäl som engagerar sig för sina medmänniskor. Hon arbetar på en ridskola, där en av hennes elever under lektionen fick ett massivt epileptiskt anfall, som varade i 40 minuter. Emelie förstod snabbt allvaret, hjälper och larmar 112. Under tiden de väntar på ambulans får eleven flera gånger hjärtstopp. Emelie börjar med hjärt-lungräddning (HLR). Som tur var hade Emelie några dagar innan blivit klar med sin HLR utbildning. Denna otroliga hjälpinsats av Emelie räddade elevens liv. Detta gör Emelie till en sann vardagshjälte.

Adam Youssef

Adam Youssef är en sann eldsjäl som har ett stort engagemang för sina medmänniskor. Adam var en av de personer som räddade en person ur ett brinnande lägenhetshus. Med snabb insats klättrade Adam upp längs en byggnad för att rädda personen och satte där andras säkerhet framför sin egen. Han tvekade inte utan handlade instinktivt. Detta gör Adam till en sann vardagshjälte.

Läs mer om pristagarna 2021 i nättidningen Vårt Göteborg

Tidigare pristagare

Ingen utmärkelse 2020

På grund av covid-19 delades ingen utmärkelse ut 2020.

Vardagshjältar 2019

Matilda Brinck-Larsen
Christer Melvinsson

Läs mer om pristagarna 2019 i nättidningen Vårt Göteborg

Vardagshjältar 2018

Pontus Berger
Emma Ivarsson
Eva-Britt Luvö

Läs mer om pristagarna 2018 i nättidningen Vårt Göteborg

Vardagshjältar 2017

Ann-Christine Thunman
Elisabeth Anderton

Läs mer om pristagarna 2017 i nättidningen Vårt Göteborg

Om utmärkelsen Vardagshjältar

Priset Vardagshjältar syftar till att motverka utanförskap, främlingsfientlighet och våld och i stället främja mänskliga rättigheter, civilkurage, personligt mod, integration, medmänsklighet, solidaritet och en tryggare stad. Tanken är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en god gärning utöver det vanliga.

Mottagarna av priset Vardagshjältar utses av en priskommitté som består av kommunfullmäktiges presidium, Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet och Social ekonomi.

Vill du nominera en person?

Gör så här

  1. Skriv en utförlig motivering till varför just din kandidat bör få utmärkelsen
  2. Anmäl din kandidat till Vardagshjältar via e-post till vardagshjaltar@stadshuset.goteborg.se