Göteborgs Stads förtjänsttecken

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas ut varje år till personer som gjort betydande insatser för Göteborg. Förtjänsttecknet består av ett märke och en Poseidonstatyett.

Följande personer får ta emot Göteborgs Stads förtjänsttecken 2021

  • Lars-Gunnar Andersson, professor emeritus i modern svenska
  • Peter Apelgren, konstnär & komiker
  • Katarina Malmer, tv-producent
  • Anna Mannheimer, radio & tv-personlighet
  • Kenneth Odéus, vd Göteborgs Köpmannaförbund
  • Pernilla Svebo, styrelseordförande Vägen Ut! kooperativen Göteborgs Stads förtjänsttecken

Datum för utmärkelsen ännu inte bestämt

Årets förtjänsttecken kommer att delas ut samtidigt med förra årets, men datum är ännu inte bestämt då Göteborgs Stad avvaktar nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vill du nominera en person?

Gör så här:

  1. Skriv en utförlig motivering till varför just din kandidat bör få utmärkelsen.
  2. Anmäl din kandidat till Göteborgs Stads förtjänsttecken på fortjansttecken@stadshuset.goteborg.se. Vi behöver din anmälan senast 1 april 2022.
  3. Den som blivit nominerad står kvar på listan över möjliga kandidater för framtida priser.  

Om Göteborgs Stads förtjänsttecken

Förtjänsttecknet består av ett märke och en Poseidonstatyett. Utmärkelsen delas i de flesta fall ut på stadens födelsedag den 4 juni. Förtjänsttecknet har delats ut sedan 1948 till personer som gjort betydande insatser för Göteborg. År 2017 moderniserades utmärkelsen för att bättre passa vår tid. Mottagarna av Göteborgs Stads förtjänsttecken utses av en priskommitté som består av kommunfullmäktiges presidium samt representanter från Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet och civilsamhället/Social ekonomi.

Filer och dokument