Bli en del av Fairtrade City Göteborg

Steg 1 av 1 Påbörjat

Anmälan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Berätta om er verksamhet

Vilka är ni? Välj en

Till exempel kaffe, bananer, socker etc

Hur kontaktar vi er?

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.