Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen är till alla som bor i staden. Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige och konsument- och medborgarservice har stadens uppdrag att samordna arbetet.

Vad är en Fairtrade City och vad innebär rättvis handel? Klicka här för att lära dig mer om konceptet och begreppen.

Vill du och ditt företag, butik, café, hotell eller restaurang hänga med på Agenda 2030 och uppnå era mål om en mer hållbar, grön och rättvis handel? Med små enkla medel kan ni bli en del av nätverket Fairtrade City Göteborg.

Do you and your company, store, hotel, restaurant or coffee shop want to work towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and achieve your goals to make a more sustainable, greener and fairer trade? With a very simple process you can be a part of Fairtrade City Gothenburgs business-network!