Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan maj 2011. Diplomeringen innebär att Göteborg lever upp till kriterierna för etisk upphandling, har ett aktivt informationsarbete och ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker, caféer, restauranger, hotell med mera. Konsument- och medborgarservice har stadens uppdrag att samordna arbetet.

Om ni som arbetsplats, butik, café, hotell, restaurang eller evenemang serverar etiskt märkta produkter till era gäster eller medarbetare kan ni bli en del av Fairtrade City Göteborg.

Gothenburg has been a Fairtrade City since May 2011. This diploma recognises that Gothenburg lives up to the criteria for ethical procurement, has a proactive information programme and a selection of ethical-labelled products in shops, cafés and workplaces.