Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen är till alla som bor i staden. Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige och demokrati- och medborgarservice har stadens uppdrag att samordna arbetet.

Fairtrade City och Rättvis handel

Rättvis handel är handel på schysta villkor, där de som har producerat eller odlat produkterna har haft bra arbets- och levnadsvillkor. Här kan du läsa mer om rättvis handel och varför det är viktigt, både i stadens inköp och upphandlingar och i din egen roll som konsument.

Bli en del av Fairtrade City Göteborg

Vill du och ditt företag, affär, hotell, restaurang eller café, arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030? Vill ni genom detta få era företag att bli mer hållbara, gröna och rättvisa? Med en väldigt enkel process kan du bli en del av Fairtrade City Göteborgs hållbara företagsnätverk!

Fairtrade City Gothenburg

Do you and your company, store, hotel, restaurant or coffee shop want to work towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and achieve your goals to make a more sustainable, greener and fairer trade? With a very simple process you can be a part of Fairtrade City Gothenburgs business-network!