Ekonomi

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Här kan du läsa om vad pengarna går till, om budgeten, rapporter och redovisningar.

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige beslutar vad pengarna ska användas till.

Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige för att styra verksamheterna i Göteborgs Stad. Varje förvaltning och kommunalt bolag har sedan sin egen budget att utgå från.

I Göteborg är skattesatsen för närvarande 32,60 procent. Det betyder att för varje 100-lapp du tjänar betalar du 32 kronor och 60 öre i kommunal- och landstingsskatt.

Här kan du se hur den skatt du betalar till kommunen används.

I årsredovisningen sammanfattar Göteborgs Stad sin och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning. Årsredovisningen redovisar också den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

I augusti varje år lämnar Göteborgs Stad en så kallad delårsrapport. Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter. Dessutom sammanställer Göteborgs Stad ytterligare uppföljningsrapporter vid flera tillfällen.

Här hittar du information som rör stadens finansiering, riskhantering och finansiella rapporter. Sidan riktar sig till dig som är investerare eller jobbar inom bank eller finans.

Rapporterna på denna sida fungerar som underlag till långsiktig planering i samband med budgetarbetet för Göteborgs Stad. Omvärldsanalyserna i rapporterna beskriver ett antal möjliga vägar att nå de mål som Göteborgs Stad satt upp för framtiden.

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.