Kommunalskatten

I Göteborg är skattesatsen för närvarande 32,60 procent. Det betyder att för varje 100-lapp du tjänar betalar du 32 kronor och 60 öre i kommunal- och regionskatt.

Kommunalskatten står för ungefär 80 procent av Göteborgs Stads inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Varje kommun avgör sedan själv hur stor skattesatsen ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Skattesatser för Göteborg 2022

Här ser du den sammanlagda skattesatsen för Göteborg. I skattesatsen ingår kommunalskatt och landstingsskatt.

Göteborgs Stad 21,12 %
Västra Götalandsregionen 11,48 %
Totalt 32,60 %

Utöver kommunalskatt och regionskatt betalar alla skattskyldiga begravningsavgift och public service-avgift. Är du medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund, betalar du även kyrkoavgift.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Göteborg för år 2022 är 21,12 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Det innebär att 21 kronor och 12 öre av varje intjänad hundralapp går till kommunen.

Regionskatt

Förutom kommunalskatt betalar du även regionskatt till Västra Götalandsregionen för år 2022 med 11,48 procent. Det innebär att 11 kronor och 48 öre av varje intjänad hundralapp går till Västra Götalandsregionen.

Så används dina skattepengar

Du kan själv kolla hur den del du betalar i skatt till Göteborgs Stad används. 

Så används dina skattepengar