Så används dina skattepengar

Här kan du se hur den skatt du betalar till kommunen används.

En stor del av den skatt du betalar via din lön är kommunalskatt. De pengarna används till den kommunala service som invånarna i Göteborg använder varje dag, till exempel skolor, äldreomsorg, idrottsanläggningar, kulturverksamhet och skötsel av gator och parker.

Mer information

Kolla hur dina skattepengar används

Laddar in Skattekollen...
Laddar...