Delårsrapporter och övriga uppföljningsrapporter

I augusti varje år lämnar Göteborgs Stad en så kallad delårsrapport. Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter. Dessutom sammanställer Göteborgs Stad ytterligare uppföljningsrapporter vid flera tillfällen.

Delårsrapporten visar det ekonomiska läget

Delårsrapporten är en sammanställning av det ekonomiska läget i Göteborgs Stads nämnder och bolag för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos över hur det ekonomiska resultatet förväntas bli den 31 december.

Delårsrapport 2020 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2019 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2018 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2017 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2016 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2015 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2014 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2013 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2012 för Göteborgs Stad 

Delårsrapport 2011 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2010 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2009 för Göteborgs Stad

Göteborgs Stads övriga uppföljningsrapporter

Utöver årsredovisning och delårsrapport som är ett lagkrav sammanställs uppföljningsrapporter vid ytterligare tillfällen. Uppföljningsrapporterna har olika innehåll under året. Utöver ekonomi och personal kan det vara  fokus på olika verksamhetsområden och målen i kommunfullmäktiges budget.

Uppföljningsrapport 1-2019 för Göteborgs Stad

Uppföljningsrapport 1-2018 för Göteborgs Stad

Uppföljningsrapport 2-2018 för Göteborgs Stad

Uppföljningsrapport 3-2018 för Göteborgs Stad

Uppföljningsrapport 2-2017 för Göteborgs Stad

Uppföljningsrapport 3-2017 del 1 för Göteborgs Stad

Uppföljningsrapport 3-2017 del 2 för Göteborgs Stad

Följ samhällsutvecklingen 

För att följa den när- och omvärld vi verkar i har Göteborgs Stad tagit fram en modell för samhällsutvecklingen . Den utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomiska, hållbarhets- och sociala dimensionen) och visar hur utvecklingen ser ut över tid i Göteborg. Genom att se varifrån vi kommer får vi en uppfattning om vart vi är på väg.