Göteborgs Stads budget

Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige för att styra verksamheterna i Göteborgs Stad. Varje förvaltning och kommunalt bolag har sedan sin egen budget att utgå från.

Budget för Göteborgs Stad

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämnar årligen sitt förslag till budget för kommande år. Budgetförslagen diskuteras sedan i kommunfullmäktige som därefter beslutar om budget för nästkommande år.

Budgeten är ett viktigt styrdokument

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten

Budgeten är ett verktyg i arbetet att göra en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Den är också ett hjälpmedel att använda som underlag för diskussioner och uppföljning av ekonomin.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2023

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 24 november 2022.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2023, S, V, MP

Yrkande angående Göteborgs Stads budget 2023, S, V, MP

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2023

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2023 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 17 november 2022.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2022

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 11 november 2021. 

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2022, M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2022

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2022 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 11 november 2021.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 5 november 2020. 

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021, M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2021

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2021 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 5 november 2020.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2020

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 13 november 2019.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2020_M_L_C_KD

Justering av budget för Göteborgs Stad 2020, yrkande M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2020

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2020 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 13 november 2019.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2019

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2019 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 22 november 2018.

Budget för Göteborgs Stad 2019

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2019 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 22 november 2018.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2018

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2018 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 19 juni 2017.

Budget för Göteborgs Stad 2018

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2018 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 19 juni 2017.

Beslutad budget för Göteborg Stad 2017

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2017 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 16 juni 2016.

Budget för Göteborgs Stad 2017

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2017

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2017 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 16 juni 2016.

Beslutad budget för Göteborg Stad 2016

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2016 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 15 juni 2015.

Budget för Göteborgs Stad 2016

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2016

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2016 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 15 juni 2015.