Årsredovisningar

I årsredovisningen sammanfattar Göteborgs Stad sin och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning. Årsredovisningen redovisar också den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur verksamheten i Göteborgs Stad är organiserad, om Göteborgs Stads ekonomi, vilka mål som finns uppsatta för året och sammanställning över personal. I årsredovisningen beskrivs också viktiga händelser under året inom Göteborgs Stads verksamheter.

Alla kommunala förvaltningar och bolag tar dessutom fram egna, mer detaljerade årsrapporter.

Göteborgs Stad sammanställer även flera olika rapporter under året för att följa upp det ekonomiska läget för Stadens olika verksamheter.

Göteborgs Stads årsredovisning 2021

Göteborgs Stads årsredovisning 2021

City of Gothenburg Annual Report 2021

Äldre årsredovisningar

Göteborgs Stads årsredovisning 2020

Göteborgs Stads årsredovisning 2020

City of Gothenburg Annual Report 2020

Göteborgs Stads årsredovisning 2019

Göteborgs Stads årsredovisning 2019

City of Gothenburg Annual Report 2019

Årsredovisningar för VA och avfall för Göteborgs Stad 2019

Göteborgs Stads årsredovisning 2018

Göteborgs Stads årsredovisning 2018, digitalt format

Göteborgs Stads årsredovisning 2018

City of Gothenburg Annual Report 2018

Årsredovisningar för VA och avfall för Göteborgs Stad 2018

Göteborgs Stads årsredovisning 2017

Göteborgs Stads årsredovisning 2017, digitalt format

Göteborgs Stads årsredovisning 2017

City of Gothenburg Annual Report 2017

Årsredovisningar för VA och avfall för Göteborgs Stad 2017

Göteborgs Stads årsredovisning 2016

Göteborgs Stads årsredovisning 2016, digitalt format

Göteborgs Stads årsredovisning 2016

City of Gothenburg Annual Report 2016

Göteborgs Stads årsredovisning 2015

Göteborgs Stads årsredovisning 2015, digitalt format

Göteborgs Stads årsredovisning 2015

City of Gothenburg Annual Report 2015

Göteborgs Stads årsredovisning 2014

Göteborgs Stads årsredovisning 2014, digitalt format

Göteborgs Stads årsredovisning 2014

City of Gothenburg Annual Report 2014

Göteborgs Stads årsredovisning 2013

Göteborgs Stads årsredovisning 2013

City of Gothenburg Annual Report 2013

Göteborgs Stads årsredovisning 2012

Göteborgs Stads årsredovisning 2012

City of Gothenburg Annual Report 2012

Göteborgs Stads årsredovisning 2011

Göteborgs Stads årsredovisning 2011

City of Gothenburg Annual Report 2011

Göteborgs Stads årsredovisning 2010

Göteborgs Stads årsredovisning 2010

City of Gothenburg Annual Report 2010

Göteborgs Stads årsredovisning 2009

Göteborgs Stads årsredovisning 2009