Sök öppna data

Här finns öppna data från Göteborgs Stad. Med hjälp av stadens öppna data kan den som vill och kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Göteborgs Stads öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller licenser.

Översyn av bevakningskameror

30 januari 2023

Stadsmiljöförvaltningen genomför en översyn av de kameror som används i vår verksamhet. Översynen görs för att säkerställa att vår hantering följer gällande regelverk, bland annat dataskyddsförordningen (GDPR). Under tiden översynen pågår har vi därför stängt av delningen av bilderna från våra kameror.

Här hittar du mer information om våra kameror

Vilken data skulle du vilja ha publicerad? Har vi fel i vår data?

Lämna din synpunkt via kontaktformuläret