Digital service

Göteborgs Stads digitala tjänster ska förbättra servicen för dig som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill ge dig en enklare vardag och underlätta för dig att ta del av stadens tjänster. Vi vill också att fler ska vara delaktiga i stadens utveckling. Offentlig information som finns öppen och tillgänglig ger fler människor möjlighet att skapa innovativa tjänster. Här hittar du mer information om hur staden arbetar med digital serviceutveckling.

Enklare vardag

För att du som boende, besökare eller företagare i Göteborg ska kunna få en digital service som motsvarar dina behov måste de digitala tjänsterna skapa ett värde och vara enkla och säkra att använda. Göteborgs Stads digitala service ska vara ett förstahandsval för dig när du är i kontakt med staden.

Genom digitala tjänster och service vill vi bidra till att:

  • förenkla din vardag.
  • bli en smartare och öppnare organisation som stödjer innovation och delaktighet.
  • skapa högre kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.

Göteborgs Stads digitala tjänster