Fotograf: Lo Birgersson

Digitalisering

Göteborg ska vara en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och där en ekonomisk stabilitet lägger grunden för en hållbar utveckling av staden. Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera Göteborgs Stads verksamheter med fokus på den service och tjänster vi erbjuder boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stads digitala utveckling

Göteborgs Stads övergripande arbete med digitalisering och IT grundar sig i ett antal styrande dokument och kompletteras av ytterligare delar. Den verksamhetsnära digitaliseringen sker i respektive förvaltning och bolag. Här finns mer information om vilka områden som ingår i det övergripande arbetet med digital utveckling och förvaltning.

Digital service

Göteborgs Stads digitala tjänster ska förbättra servicen för dig som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill ge dig en enklare vardag och underlätta för dig att ta del av stadens tjänster. Vi vill också att fler ska vara delaktiga i stadens utveckling. Offentlig information som finns öppen och tillgänglig ger fler människor möjlighet att skapa innovativa tjänster. Här hittar du mer information om hur staden arbetar med digital serviceutveckling.

Områden där digitalisering bidrar till utveckling

Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera våra verksamheter. Här är några exempel på hur Göteborgs Stad arbetar innovativt och med digitalisering som ett verktyg.

Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT

Policyn beskriver styrande principer för Göteborgs Stads arbete med digitalisering och IT, som ett stöd till verksamhetsutveckling. Policyn ska bidra till att säkerställa stadens förmåga att realisera nyttorna av digitalisering och att öka den digitala mognaden.